Broszura informacyjna Cal Flame Master Chef Mc 505 R

Cal Flame Master Chef MC 505 R to profesjonalny, trwały i stylowy gril gazowy, który jest idealny do gotowania wielu potraw. Wyposażony w wygodny palnik gazowy, jest wystarczająco mocny, aby bez trudności przygotować dania z grilla. Ten stylowy gril ma szereg zalet, w tym zawór zapłonowy piezo, wygodne uchwyty, stalowe ruszty i sześć poziomów pokrętła regulacji płomienia. Posiada również specjalny zestaw naczyń do gotowania, który ułatwia przygotowanie potraw. Dzięki szerokiej gamie dodatków do grilla, takich jak węże do podłączania do butli gazowych, daszek i uchwyty, Cal Flame Master Chef MC 505 R jest idealnym wyborem dla tych, którzy szukają trwałego i praktycznego grilla.

Ostatnia aktualizacja: Broszura informacyjna Cal Flame Master Chef Mc 505 R

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki. pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3. 0 Polska.

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki. pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3. 0 Polska.


W tym miejscu znajdziesz formularze PIT do druku

Każdy z tych formularzy możesz wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej złożyć do właściwego organu podatkowego

Formularze w wersji elektronicznej znajdziesz w zakładce PIT/e-Deklaracje

Formularze PIT-11, PIT-8C, PIT-R od 2019 r. składasz wyłącznie elektronicznie. Formularze interaktywne znajdziesz w zakładce e-Deklaracje/Dla płatników

Legenda

Deklaracja do druku

Deklaracja w interaktywnym PDF

Uwaga!

Wybierz deklarację

 • IFT-1/1R
 • IFT-3/IFT-3R
 • IFT/A
 • PIT-OP
 • PIT-R
 • PIT-2
 • PIT-2A
 • PIT-2K
 • PIT-3
 • PIT-4R
 • PIT-6
 • PIT-8AR
 • PIT-8C
 • PIT-11
 • PIT-12
 • PIT-14
 • PIT-16
 • PIT-16Z
 • PIT-16A
 • PIT-19A
 • PIT-28
 • PIT-28S
 • PIT-28/A
 • PIT-28/B
 • PIT-36
 • PIT-36S
 • PIT-36L
 • PIT-36LS
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39
 • PIT-40A/11A
 • PIT-CFC
 • PIT/CFI
 • PIT/B
 • PIT/BR
 • PIT/D
 • PIT/DS
 • PIT/M
 • PIT-MIT
 • PIT/O
 • PIT/TP
 • PIT/Z
 • PIT/ZG
 • PIT-NZ
 • PIT-NZS
 • PIT/NZI
 • PIT/IP
 • PIT/PM
 • DSF-1
 • PIT/WZR
 • PIT/WZ
 • PIT/SE
 • PIT-ISN
 • PIT-PZ
 • PIT-RPZ
 • PIT-DZ
 • PIT-CSR/PIT-CSRS
 • PIT-RB/PIT-RBS

IFT-1/1R

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

2022

Uwaga: formularz przekazywany wyłącznie elektronicznie

2021

2020

2019

Uwaga: formularz od 2019 r przekazywany wyłącznie elektronicznie

2018

Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie

IFT-3/IFT-3R

Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

IFT/A

Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

PIT-OP

Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

dotyczy formularzy składanych od 01. 01. 2023

PIT-R

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

PIT-2

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek

dotyczy formularzy składanych od 10. 2022

Formularz interaktywny do wypełnienia i wydruku

dotyczy formularzy składanych od 24. 03. 2022

dotyczy formularzy składanych od 01. 2020

PIT-2A

Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

dotyczy formularzy składanych od 01. 2019 r.

PIT-2K

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

dotyczy formularzy składanych od 12. 10. 2022

PIT-3

Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezp. społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-4R

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

dotyczy formularzy składanych od 09. 2021

PIT-6

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT-8AR

Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-8C

Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-11

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Uwaga: formularz przekazywany wyłącznie elektronicznie i dotyczy formularzy składanych do 30 czerwca 2022 r

PIT-12

Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

PIT-14

Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

PIT-16

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

PIT-16Z

Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

PIT-16A

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

dotyczy formularzy składanych od 21. 12. 2021

dotyczy formularzy składanych od 01. 2021

PIT-19A

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

PIT-28

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok

2017

dotyczy formularzy składanych do 14. 2017

dotyczy formularzy składanych od 15. 2017

PIT-28S

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28/A

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

PIT-28/B

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

2016

dotyczy formularzy składanych do 01. 04. 2016

dotyczy formularzy składanych od 02. 2016

PIT-36

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36S

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L

PIT-36LS

PIT-37

dotyczy formularzy składanych do 01. 2016

PIT-38

PIT-39

PIT-40A/11A

Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

Informacja składana przez organ rentowy za pomocą dedykowanego oprogramowania

PIT-CFC

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT/CFI

Informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej

PIT/B

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

PIT/BR

Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym

PIT/D

Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

PIT/DS

Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym

PIT/M

Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym

PIT-MIT

Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy

PIT/O

Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

PIT/TP

Uproszczone sprawozdanie

PIT/Z

Inf. o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej dział. gospod., prowadzonej przez podatników korzyst. ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

dotyczy formularzy skłądanych od 01. 2020

PIT/ZG

Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

PIT-NZ

Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

PIT-NZS

Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku

PIT/NZI

Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków

PIT/IP

Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

PIT/PM

Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

DSF-1

Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym

ma zastosowanie do daniny solidarnościowej, której termin zapłaty upływa po 30 kwietnia 2022 r.

Uwaga - w poz. 3 DSF-1 należy wpisać rok kalendarzowy, w którym z dniem 30 kwietnia upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej wykazywanej w tej deklaracji

PIT/WZR

Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych

PIT/WZ

Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych

PIT/SE

Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu

PIT-ISN

Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

dotyczy formularzy składanych od 28. 2021

PIT-PZ

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PIT-RPZ

Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PIT-DZ

Informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+

PIT-CSR/PIT-CSRS

Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w roku podatkowym

PIT-RB/PIT-RBS

Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w roku podatkowym

Ma zastosowanie do kosztów poniesionych od 01. 2022r.

Broszura informacyjna Cal Flame Master Chef Mc 505 R

Bezpośredni link do pobrania Broszura informacyjna Cal Flame Master Chef Mc 505 R

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Broszura informacyjna Cal Flame Master Chef Mc 505 R