Uzupełnienie podręcznika Aeg Oko Lavamat 1271 Vi Turbo

Podręcznik użytkownika Aeg Oko Lavamat 1271 Vi Turbo zawiera wszystkie niezbędne instrukcje dotyczące użytkowania i konserwacji. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich funkcji, opcji i ustawień pralki, w tym wybór programu prania, konserwacja, naprawa i kalibracja. Zawiera również instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania pralki w sposób, który zminimalizuje konieczność jej naprawy. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat wymiany filtrów, czyszczenia i konserwacji różnych części pralki, jak również wymiany części zużytych lub uszkodzonych.

Ostatnia aktualizacja: Uzupełnienie podręcznika Aeg Oko Lavamat 1271 Vi Turbo

HasłoOpisy do hasła
uzupełnienieaddenda
addenda, apendyks, przyczynek
adnotacja
aktualizacja
aneks
apendyks
bonusowy
całkowanie
co jest dodane
coś
coś ekstra
docinek
doczepienie
dodanie
dodatek
dodatek, dopełnienie, załącznik
dokładka
dokompletowanie
dolanie
dolewka
dołączenie
domieszka
domieszka, dolewka
dopasowanie
dopełnienie
dopisanie
dopisek
dopłacenie
dopłata
dopowiedzenie
dosztukowanie
egzemplifikacja
element uzupełniający
i suplement, i dolewka
ilustracja
ingrediencja
ingredient
interludium
intermedium
interpretacja
kadencja
komentarz
konstatacja
nadgonienie
nadrobienie
nalanie
napełnienie
nowela
objaśnienie
obserwacja
odnośnik
odpracowanie
odrobienie
odsyłacz
omówienie
opracowanie
pendant
pendant, aneks, suplement
podgonienie
poprawka
poszerzenie
przenośnie komentarz
przerywnik
przyczynek
przyłatanie
przymieszka
przypis
przypisanie
przypisek
rektyfikacja decyzji administracyjnej
repeta
retusz
rozwinięcie
rozwinięcie zakresu
rzecz dodana
rzeczownik odczasownikowy od uzupełnić
scalenie
skompletowanie
spostrzeżenie
stwierdzenie
suplement
to, co jest dopełnieniem, rozwinięciem, dodatkiem do czegoś
to, co stanowi dopełnienie czegoś
uaktualnienie
unaocznienie
urozmaicenie
uwaga
uzupełnienie obrazu
w książce suplement
w publikacji suplement
wkładka
wlanie
wstawka
wstawka, domieszka, przymieszka
wtrącenie
wtręt
wykończenie
wypełnienie wnętrza
wyposażenie
załącznik
zamiana na przeciwne wartości poszczególnych bitów słowa maszynowego lub bajtu
zanotowanie
zapisanie

Dodaj nowe hasło do słownika

Jeżeli znasz inne opisy pasujące do hasła „uzupełnienie” możesz je dodać za pomocą poniższego formularza.
Pamiętaj, aby nowe definicje były krótkie i trafne.
Każde nowe znaczenie przed dodaniem do naszego słownika na stałe zostanie zweryfikowane przez moderatorów.

Hasło krzyżówkowe „uzupełnienie” w leksykonie szaradzisty

W naszym leksykonie szaradzisty dla hasła „uzupełnienie” znajdują się 103 opisy do krzyżówki. Jeżeli znasz inne znaczenia pasujące do hasła „uzupełnienie” możesz dodać je za pomocą formularza znajdującego się w zakładce Dodaj nowy. Pamiętaj, aby definicje były krótkie i trafne. Każde nowe znaczenie przed dodaniem do naszego słownika na stałe musi zostać zweryfikowane przez moderatorów.

„uzupełnienie” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z hasłem uzupełnienie:
» Wyrazy przeciwstawne do uzupełnienie.
» Słownik rymów do uzupełnienie.
» Wyrazy bliskoznaczne do wyrazu uzupełnienie.
» Odmiana przez przypadki rzeczownika uzupełnienie.

WMO-No. 364. Guide to Climatological Practices, 2018
Adres: https://library. XhXTtrigUwB
Pierwszy rozdział zawiera informacje na temat systemu klimatycznego oraz organizacji i funkcjach krajowej służby klimatycznej. Pozostała część podręcznika jest podzielona na sześć rozdziałów: Obserwacje klimatu, projektowanie sieci obserwacyjnej sieci, oprzyrządowanie stacji; Zarządzanie danymi klimatycznymi; Określenie cech klimatu na podstawie zbiorów danych; Metody statystyczne i analiza zbiorów danych; Produkty klimatyczne (scenariusze i modele); Rozpowszechnianie informacji klimatycznych. Procedury opisane w podręczniku zostały zaczerpnięte z decyzji WMO dotyczących standardów, zalecanych praktyk i procedur, przepisów technicznych oraz wytycznych i raportów Światowego Kongresu Meteorologicznego. Linki na końcu każdego rozdziału zawierają listy odpowiednich publikacji WMO i innych publikacji w dziedzinie klimatologii. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, arabskiej i chińskiej.
WMO-No. Compendium of meteorology - for use by class I and II Meteorological Personnel:
Volume I, part 1 - Dynamic meteorology, 1973
Adres: https://library. XhW-ALigUwA
Volume I, part 2 - Physical meteorology, 1973
Adres: https://library. XhW_XLigUwA
Volume I, part 3 - Synoptic meteorology, 1978
Adres: https://library. XhXAYLigUwA
Volume II, part 1 - General hydrology, 1977
Adres: https://library. XhXBYbigUwA
Volume II, part 2 - Aeronautical meteorology, 1978
Adres: https://library. XhXBurigUwA
Volume II, part 3 - Marine meteorology, 1979
Adres: https://library. XhXCubigUwA
Volume II, part 4 - Tropical meteorology, 1979
Adres: https://library. XhXDGLigUwA
Volume II, part 5 – Hydrometeorology, 1984
Adres: https://library. XhXDtbigUwA
Volume II, part 6 - Air chemistry and air pollution meteorology, 1985
Adres: https://library. XhXELLigUwA
Według WMO to wieloczęściowe kompendium jest przeznaczone dla studentów otrzymujących wykształcenie wyższe z zakresu meteorologii. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej.

WMO-No. 1194. Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting, 2017
Adres: https://library. XhXZsrigUwA

Kompendium wiedzy na temat cyklonów tropikalnych: warunków powstawania, obszarów tworzenia, współczesnych metod prognozowania. Podręcznik dostępny w PDF, w angielskiej wersji językowej.

WMO-No. 1173. Handbook of Drought Indicators and Indices, 2016
Adres: https://library. XhXeoLigUwA

W podręczniku omówiono najczęściej stosowane wskaźniki suszy, które są stosowane w regionach podatnych na suszę, w celu usprawnienia systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i dostarczania informacji w celu wsparcia polityki zarządzania suszą opartej na ryzyku i o plany gotowości. Podręcznik skierowany jest do tych, którzy sami chcą generować wskaźniki i indeksy, a także do tych, którzy po prostu chcą uzyskać i korzystać z produktów, które są generowane gdzie indziej. Jest przeznaczony do użytku przez lekarzy zajmujących się ogólnie suszą (na przykład służby meteorologiczne / hydrologiczne i ministerstwa, osoby zarządzające zasobami i innych decydentów na różnych poziomach) i ma służyć jako punkt wyjścia, pokazując, które wskaźniki / wskaźniki są dostępne i które są umieszczane w praktyce na całym świecie. Ponadto podręcznik został opracowany z myślą o procesach zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy. 134. Guide to Agricultural Meteorological Practices, 2010
Adres: https://library. XhXjILigUwA

Obszerny podręcznik agrometeorologii omawiający w 17 rozdziałach najważniejsze praktyki i procedury stosowane w meteorologii rolniczej, m. in. : zakres, instrumenty i sposoby obserwacji prowadzonych na rolniczych stacjach meteorologicznych, sposoby opracowania i analizy statystycznej danych agrometeorologicznych, aplikacje GIS stosowane w meteorologii rolniczej, prognozy pogody i klimatu dla rolnictwa, prognozy agrometeorologiczne (bilansu wody w glebie: oceny i prognozy wilgotności, ewapotranspiracji rzeczywistej, różnych wskaźniki suszy, potencjalnej biomasy i wydajności referencyjnej), oceny ryzyka w planowaniu rolnych związanego z klimatem i pogodą, wpływ zmian klimatu na produkcję rolną.

WMO-No. 1090. Standardized Precipitation Index User Guide, 2012
Adres: https://library. XhXo6LigUwA
Przez lata toczyło się wiele dyskusji na temat tego, jakie wskaźniki suszy powinny być stosowane w danym klimacie i do jakiego zastosowania. Opracowano wiele definicji i wskaźników susz oraz podjęto próby dostarczenia wskazówek w tej sprawie. Ten podręcznik użytkownika dotyczący znormalizowanego wskaźnika opadów powinien pomóc krajom i instytucjom zrozumieć, w jaki sposób obliczać i stosować SPI w celu opracowania lub dalszego ulepszenia własnych możliwości monitorowania suszy i wczesnego ostrzegania. WMO-No. 1076. Guide to Storm Surge Forecasting, 2011.
Adres: https://library. XhXrpbigUwA
Krajowe służby meteorologiczne i hydrologiczne (NMHS) w coraz większej liczbie krajów morskich są aktywnie zaangażowane w świadczenie usług prognozowania sztormów dla szerokiego zakresu działań morskich i przybrzeżnych, w szczególności w zakresie obrony wybrzeży, żeglugi, rybołówstwa, wydobycia na morzu, handel, inżynieria przybrzeżna, budownictwo i rekreacja. W niniejszym przewodniku zwrócono uwagę na podatność na zagrożenia obszarów przybrzeżnych narażonych na gwałtowne burze, koncentrując się na prognozowaniu ryzyka, oprócz prognozowania zagrożeń.

WMO-No. 8. Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, 2018
Adres: https://library. XhUnMbigUwB

Adres: https://library. XhW5obigUwA
Adres: https://www. html
Dostępna wersja PDF podręcznika w całości (edycja 2018 - wersja A i wersja B - dwa pierwsze adresy) lub poszczególne rozdziały (edycja 2014 z uzupełnieniami 2017 - trzeci adres). Przewodnik omawia większość instrumentów, systemów i metod używanych przy pomiarach meteorologicznych. Dostarcza informacji o najlepszych praktykach, procedurach i podstawowych możliwościach przyrządów i systemów, aby pomóc krajowym służbom meteorologicznym i hydrologicznym oraz innym zainteresowanym użytkownikom obsługującym systemy obserwacyjne w przygotowaniu podręczników i procedur w celu spełnienia ich specyficznych potrzeb pomiarowych i obserwacje. W podręczniku omówiono najważniejsze wymagania i zalecenia oraz właściwości konkretnego przyrządu lub systemu pomiarowego, zapewniając tym samym szerokie obszary do dalszego rozwoju. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej i arabskiej. 1165. Guide to the WMO Integrated Global Observing System, 2019
Adres: https://library. XhW2b7igUwB
Przewodnik zawiera materiały dotyczące niektórych nowych przepisów związanych z WIGOS. Odpowiednie tematy obejmują nowy system identyfikacji stacji WIGOS, nowe wymagania dotyczące rejestrowania i dostarczania metadanych przewidzianych w standardzie WIGOS Metadata, nowe narzędzie do analizy i oceny możliwości systemu obserwacyjnego (OSCAR), które powinno być wykorzystywane przez członków do dostarczania metadanych do globalnej kompilacji WMO, nowe zasady projektowania sieci obserwacyjnych, wdrożenie WIGOS na poziomie krajowym, partnerstwa danych WIGOS, regionalne centra WIGOS i system monitorowania Inga jakości danych WIGOS w odniesieniu do obserwacji naziemnych. 488. Guide to the Global Observing system, 2010 (uzupełnienia 2017)
Adres: https://library. XhW367igUwA

Głównym celem tego przewodnika jest dostarczenie praktycznych informacji na temat rozwoju, organizacji, wdrażania i działania globalnego systemu obserwacji w celu zwiększenia zarówno uczestnictwa poszczególnych członków w systemie, jak i korzyści, jakie mogą z niego uzyskać. Przewodnik wyjaśnia i opisuje praktyki, procedury i specyfikacje Globalnego Systemu Obserwacyjnego i ma na celu pomoc personelowi technicznemu i administracyjnemu krajowych służb meteorologicznych odpowiedzialnym za sieci stacji obserwacyjnych w przygotowaniu krajowych instrukcji dla obserwatorów. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej i chińskiej. 558. Manual on Marine Meteorological Services
Volume I - Global Aspects: Annex VI to the WMO Technical Regulations, 2012 (uzupełnienia 2018)
Adres: https://library. XhUo5bigUwA

Podręcznik ten ma na celu ułatwienie współpracy w zakresie międzynarodowej koordynacji morskich służb meteorologicznych (MMS); do określenia obowiązków członków w zakresie wdrażania wiadomości MMS; oraz w celu zapewnienia jednolitości praktyk i procedur stosowanych w celu ich osiągnięcia. Ma również na celu ułatwienie rozwoju odpowiedniego wsparcia ze strony World Weather Watch (WWW) dla wiadomości MMS. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej. 471. Guide to marine meteorological services, 2018
Adres: https://library. XhXWbrigUwA

Uzgodnione na szczeblu międzynarodowym metody świadczenia usług na rzecz społeczności morskiej na całym świecie są opisane w Podręczniku morskich usług meteorologicznych (WMO nr 558), tom I. Celem niniejszego Przewodnika jest uzupełnienie Podręcznika poprzez: (a) opis wymagań dla różnych rodzajów usług; (b) Wyjaśnienie uzasadnienia uzgodnionych metod świadczenia usług; (c) Udzielanie wskazówek, jak założyć i utrzymywać morskie służby meteorologiczne. Podręcznik ma taką samą strukturę jak WMO-No, 558.

WMO-No. 306. Manual on Codes - International Codes, Annex II to the WMO Technical Regulations
Volume I. 1, Part A – Alphanumeric Codes, 2019 edition
Adres: https://library. YCm5j7iDHTQ
Volume I. 2, Part B – Binary Codes, Part C – Common Features to Binary and Alphanumeric Codes, 2015 (uzupełnienia 2017)
Adres: https://library. XhXPwbigUwA
Volume I. 3, Part D – Representations derived from data models 2019 edition, Updated in 2021
Adres: https://library. YBv_5biDHTQ
T
om I zawiera międzynarodowe kody WMO dla danych meteorologicznych (w tym opis kluczy: FM 12–XIV Ext. SYNOP - do kodowania obserwacji meteorologicznych na manualnych stacjach lądowych oraz FM 13–XIV Ext. SHIP - do kodowania obserwacji meteorologicznych na stacjach morskich - statkach) i innych danych geofizycznych związanych z meteorologią; stanowi załącznik II do przepisów technicznych WMO i dlatego ma status przepisu technicznego. W tomie I. 1 - część A w załączniku IV pokazany jest aktualny układ znaków i symboli graficznych w modelu stacji oraz tablice symboli pogody bieżącej (ww) i zachmurzenia stosowanych na mapach pogody. W tomie I. 3 opublikowało uzupełniony manual kodów meteorologicznych.

WMO-No. 1200. Guide to Aircraft-based Observations, 2017
Adres: https://library. XhXclrigUwA

Poradnik lotniczych obserwacji meteorologicznych. Zalecenia ICAO. 798. Aerodrome reports and forecasts: A Users’ Handbook to the Codes, 2019
Adres: https://library. XhXYbLigUwA

Przewodnik po meteorologicznych kodach meteorologicznych METAR, SPECI i TAF, mających zastosowanie w dniu 8 listopada 2018 r., zaktualizowanym w wyniku dostosowania przepisów technicznych (WMO nr 49), tom II - Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej - części I i II, z poprawką 78 do załącznika 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Skierowany jest do szerokiego grona użytkowników, takich jak piloci, dyspozytorzy lotów, personel kontroli ruchu lotniczego i obserwatorzy meteorologiczni na mniejszych lotniskach, na których nie są dostępne zaawansowane automatyczne urządzenia.

Impact and benefits of AMDAR temperature, wind and moisture observations in operational weather forecasting. WIGOS Technical Report- No. 2015-01, 2015
Adres: https://library. XhUtI7igUwA

W raporcie dokonano przeglądu wpływu obserwacji AMDAR (Aircraft Meteorological DAta Relay) na prognozy operacyjne NWP w skalach regionalnych i globalnych, które obsługują krajowe i lokalne biura prognoz pogody na całym świecie.

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Uzupełnienie podręcznika Aeg Oko Lavamat 1271 Vi Turbo

Bezpośredni link do pobrania Uzupełnienie podręcznika Aeg Oko Lavamat 1271 Vi Turbo

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uzupełnienie podręcznika Aeg Oko Lavamat 1271 Vi Turbo